huetink.nl     

                                                                                                                                                    English Version

Link naar de leerstoel "Mechanics of Forming Processes" van prof.dr.ir. J.(Han)Hu├ętink,Universiteit Twente, faculteit CTW.

Publications

Citations Google Scholar
See Also Publications on "Mechanics of Forming Processes" at the University of Twente.

Onderzoek en ontwikkeling gericht op Numerieke Simulaties met de eindige elementen methode. Hiertoe is vanaf 1980 o.a. gewerkt aan de ontwikkeling van het eindige elementen pakket

DiekA .

Toepassingen betreffen o.a.
          Dieptrekken
          Extrusie
          Hydroforming 
          Materiaalmodellen 
          Design of Robust Forming Processes by Numerical Simulations
          Biaxiale tester


Voor meer informatie over deze website kunt u e-mailen naar webmaster@huetink.nl.

Het onderzoek van de leerstoel maakt sinds 2012 deel uit van de groep "Nonlinear Solid Mechanics",
onder leiding van prof.dr.ir. A.H.(Ton) van den Boogaard.